Dopis Radě České televize: Podnět k veřejné pochvale

Vážení členové Rady České televize,

obracím se na Vás s důležitým podnětem a poděkováním.

Jako koncesionář České televize si velice vážím práce všech pracovníků České televize. Především bych chtěl pochválit vytříbenou žurnalistickou kvalitu a názorovou pestrost pořadů jako jsou Otázky Václava Moravce, Reportéři ČT, 168 hodin, Události komentáře i dalších. Avšak poděkování by měl dostat i celý zpravodajský kanál ČT24. Jmenujme konkrétně a vyzdvihněme mimořádnou novinářskou práci Nory Fridrichové, Michala Kubala, Václava Moravce, Martina Řezníčka, Marka Wollnera i Jakuba Železného (v abecedním pořadí), ale i všech dalších, jejichž jména jsou často skryta pouze v titulcích pořadů.

Jsem hrdý, že má Česká republika takto sebevědomou a nezávislou
veřejnoprávní instituci.

Žádám Vás o projednání mého podnětu na dalším zasedání Vaší rady.

Děkuji

S pozdravem

Mgr. Jiří Bulan
Polská 2219
272 01 Kladno


Uveřejněno

v

od

Značky: