Čínský kozel Huawei otevřel kyberbezpečnostní zahradnictví

Huawei otevřel v Bruselu kyberbezpečnostní centrum. Jde o čistě komunikační krok v oboru public relations. Snad v oboru počítačové bezpečnosti, říkáte si. Nikoliv. Vznikne centrum, kde budou experti sdílet know-how se soukromou, navíc čínskou společností. Kontakty a zkušenosti, které by měly zůstat evropské, se dostanou napřímo do čínských rukou.

Přitom skutečná kybernetická bezpečnost ve vyspělém světě spočívá v kombinaci nezávislých úřadů jako je třeba český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Případně specializovaných sdružení, která zastupují provozovatele sítí a mají svá kyberbezpečnostní centra. V Česku je to sdružení CZ.NIC. V nich jsou poměrně zastoupeny všichni velcí hráči na trhu. Firmy se v takovém sdružení mohou vzájemně kontrolovat.

Posledním článkem dobře fungující kybernetické bezpečnosti jsou soukromé společnosti, které buď nabízejí své služby v oboru nebo jednoduše pravidla kybernetické bezpečnosti dodržují. Celkově všichni přispějí k tomu, že je celý systém přiměřeně bezpečný a odolný proti útokům.

Jenže i s tím je aktuálně v Česku problém. Nejen v mobilních sítích, ale především v datové infrastruktuře. Je tu právě i další citelný problém třeba u soukromé společnosti Cetin, která spravuje velkou část především pevných datových sítí. Cetin není veřejnosti příliš známý. I když se svými posledními kampaněmi o zrychlování dat do domácností snaží. Majitelem Cetinu je nizozemská skupina PPF Petra Kellnera. Stejně jako O2. A PPF má s Huawei velmi úzký vztah, především podepsané memorandum o spolupráci.

Kozel Huawei si teď otevírá své vlastní zahradnictví. Do toho se největší česká firma datových sítí snaží obhájit své masivní investice do technologií Huawei. Může ale každý z desetitisíců pracovníků Huawei mít svého hlídače, který by zaručil, že daný člověk neudělal chybu nebo dokonce úmyslně nenasadil několik řádků kódu, které vše odešlou do Číny? A můžeme si být jistí, že i když jeden zdrojový kód projde auditem, že bude stále bezpečný i po drobné aktualizaci za měsíc? Kdo bude schopen to ohlídat? Sám Huawei?

Svědky jsme toho totiž byli v případu IT technologií v budově Africké unie v Etiopii. Po nocích servery nainstalované činskými společnostmi samy poslaly do Číny vše, co jimi za celý den prošlo.

Spojené státy mají s Německem roztržku. Američané hrozí, že přestanou sdílet zpravodajské informace s Německem, protože ti proti Huawei dostatečně nebojují a nechtějí ho vyloučit ze stavby mobilních sítí 5. generace. Přes ně celkem logicky budou komunikovat třeba i tajné služby.

Možná bychom měli více věřit svým vlastním evropským firmám. Nehledět jen na štítek s cenou. Rozhodovat se také z hlediska bezpečnosti. A to nás bude samozřejmě stát něco navíc, je to daň za naši nezávislost.

Volit po internetu? Estonci to umějí dávno

Zbývá pár měsíců do evropských voleb. Od loňského léta vydává český stát každý občanský průkaz s elektronickým čipem. Málokdo ale ví, jak s čipem naložit. Jak souvisí čip s volbami? V Estonsku se třeba právě s pomocí čipu v občance volí po internetu. O tomto víkendu volilo on-line rekordní množství Estonců. Celých 44 procent voličů odevzdalo svůj hlas elektronicky.

V českých médiích se nepříjemně často objevují zprávy o zfušovaném nebo dokonce zfalšovaném sčítání papírových hlasů ve volebních komisích. Nastala chvíle mluvit nejen o korespondenční volbě, ale o možnosti zavést volby elektronické, tedy hlasování po internetu po estonském vzoru.

S volbami po internetu začali Estonci před 14 lety. Někteří už ani nevědí, jak fyzická volební místnost vypadá. Kdo chce, stále do ní může dojít odvolit. Jen jich stát nepotřebuje mít tolik. Ušetří se na nájmech a odměnách komisařů. Skoro polovina estonských voličů posílá svůj hlas z domova. Nebo ze zahraničí. Jste na dovolené? Na služební cestě? Nevadí, nemusíte cestovat domů nebo na vzdálené ambasády.

Pro bezpečné hlasování po internetu jsou nezbytné dvě zásadní podmínky. Státem vydaný občanský průkaz s čipem. Čip chrání PIN. Stejně jako vaši bankovní kartu. Jedině tak stát opravdu ví, že volíte vy a že volíte právě jednou.

Druhou podmínkou je, že elektronický volební systém je z počítačového hlediska zcela transparentní a auditovaný nezávislými odborníky. Jediná tajnost systému je klíč k odemčení elektronické volební obálky. A ten má pouze centrální volební komise.

Mechanismus internetové volby je shodný s osobní volbou ve volebním okrsku. Přihlásíte se do volebního systému čipovou kartou. Vaše identita voliče se ověří proti registru obyvatel. Stejně jako když ve volební místnosti hledají vaše jméno v papírovém seznamu.

Váš hlas čipová karta bezpečně zašifruje. Odemknout ho může potom už jen centrální volební komise. Ta ještě v jediném mezikroku všechny odevzdané elektronické lístky anonymizuje. Všechny parametry demokratického hlasování zůstávají zachovány: rovné, všeobecné a přímé volební právo tajným hlasováním.

Elektronické volby v Estonsku mají ještě několik pro nás neznámých pravidel. Systém musí u voličů mít důvěru. Musí přesvědčit i skeptiky. Internetové volby začínají v týdenním předstihu před fyzickým hlasováním. Hlasuje se po celý týden. Započítává se váš poslední hlas. Volbu můžete tedy měnit až do posledního dne hlasování. Fyzický volební lístek z volební místnosti přebíjí hlas elektronický. Tím se odrážejí všechny možnosti elektronických útoků. I kdyby se v nejhorším případě celý systém rozklížil, je stále možné dojít do volební místnosti. I kdyby vás někdo donutil volit elektronicky pod nátlakem, dojdete do volební místnosti a odvolíte osobně.

Mnoho činností děláme denně výhradně elektronicky. Píšeme e-maily, smsky, komunikujeme na sociálních sítích a přitom se dlouhodobě potýkáme s nezájmem o volby. A nejsou to zdaleka jen mladí voliči, kdo chce svůj hlas odevzdat elektronicky. Jak tedy přesvědčit občany, že volit po internetu je důvěryhodné a bezpečné? Začněme od malých projektů. Stejně jako v Estonsku. Začneme od komunálních voleb, přes krajské a teprve potom k celostátním. Internetové volby si musejí získat své příznivce postupně.

Pro jednoduchý systém internetových voleb nebudou třeba žádné miliardové tendry pro technologické giganty, jak je v českém IT oboru státních zakázek zvykem. Estonské řešení elektronických voleb je připravené pro Českou republiku i celou Evropu. Stačí ho vzít, připojit do stávajícího systému sčítání hlasů a začít používat.

Zatímco v Česku okrsková komise vaše jméno loví v papírovém seznamu a vysypává hlasovací lístky z uren, v Estonsku už mají dávno odvoleno a sečteno.

Publikováno v Českém rozhlasu Plus v pořadu Názory a argumenty

https://plus.rozhlas.cz/jiri-bulan-volit-po-internetu-estonci-umeji-davno-7778538

Alena Lábová. Naše učitelka fotografie

Milý Petře,
před pár dny jsem Tě spatřil na nástupišti metra v Praze. Nemohl jsem Tě bohužel pozdravit, protože se vůz už rozjížděl. I tak jsem vzpomněl na staré staré (žurnalistické) fakultní časy. Náhoda.
Dnes čtu v Respektu Tvou vzpomínku na naši učitelku fotografie Alenu Lábovou. Schválně nepíšu profesorku, ani docentku, ani doktorku. Tvůj text bych do poslední tečky podepsal. 
Zdaleka nebudeme jediní. Vždyť podobně zapálila zájem k obrazu nejen v nás. Neváhám říci třeba už ve dvou, třech generacích studentů.
Proč jsem použil slovo učitel? Přece v tom nejprůzračnějším slova smyslu. Jako někoho, kdo „vodí děti“, jak by se pedagog, tedy učitel, mohl napřímo přeložit z řečtiny. 
A protože otevřené dopisy jsou teď v módě, dovolil bych si touto formou k Tvému textu dodat krátkou vzpomínku.
Zděšení v očích Aleny Lábové, když francouzský fotograf a dokumentarista Patrick Chauvell nabízel na workshopu na fakultě svůj ultradrahý digitální Canon nám studentům. A já pro něj neohroženě šahal. Nezapomenutelné. Nevzal jsem si ho. Řekl jsem si, že si musím obstarat vlastní.
Nacházeli jsme se před těmi více než deseti lety právě na rozhraní epochy analogové a digitální. Kdy jeden rok ještě pod jejím vedením jsme si mohli máčet ruce ve vývojce v temné komoře. Druhý rok už se rozšířily použitelné digitální zrcadlovky. Syn Aleny Lábové Filip přebíral otěže a místo vyvolávání snímku nás učil hýbat křivkami ve Photoshopu.
Náhoda nebo promyšlený tah? Vychovat si svého nástupce, dokonce svého vlastního syna, který nastoupí v době přerodu analogové a digitální éry? A že bude na fakultě pokračovat v rozdělané práci.
Setkání s fotografií a způsob, jakým mně obrazový svět ukázala Alena Lábová? Osudové. Digitální zrcadlovku jsem od studií měl vždy a neváhal ji použít v kterékoliv ze svých mnoha profesí. Fotoaparát nebo aspoň obstojný fotící mobil je pro mě způsob vyjádření i technického zájmu dodnes. A jen tak nepřestane.
Redakčním ani uměleckým fotografem jsem se sice nikdy nestal. Dívat se na svět v obrazech, toho se zbavit nemohu.
Musím za to velmi uctivě poděkovat své učitelce, právě v tento moment.
Jirka

Stream musí umožnit prodej her

Evropský soud rozhodnul, že starší hry můžete zcela samozřejmě prodat dál. Rozhodnutí se týká jen Evropské unie, ale konečně přinese možnost prodat legálně hru, kterou si koupíte např. přes internetový distribuční kanál Stream.

Dosavadní praxe neumožňovala hru zakoupenou přes internetový Stream prodat dál. Hra byla aktivní jen u vašeho individuálního účtu. Ani kdybyste hru měli zakoupenou v krabici, nikdo další, komu byste ji prodali, by ji nemohl legálně hrát.

Evropský soud se ale zastal všech, kteří si zakoupili autorskou kopii a s ní získali právo nakládat s ní dle svého vlastního uvážení. Tedy ji i prodat. Výrobci softwaru se tak budou muset přizpůsobit.

Je to přece logické, že pokud si něco zakoupím, musím mít možnost se věci zcela legálně zbavit.

Doufejme, že výrobci her toto pochopí.

Rozhodnutí soudu čtěte zde

Balíková revoluce se na poště nekoná

Balíková revoluce na České poště? Nenechte se mýlit

Úkol: poslat balíček s oblečením, které jsem prodal přes Aukro

Na co jsem nezapomněl

Podací lístek je jednoduchý. Ten umí pošta „elektronicky“. Stáhnul a vyplnil ho doma ve wordu, vytisknul všechny čtyři kousky na A4 (tři zbytečně do foroty).

Dobírkovou složenku pošta na webu elektronicky nemá. Nezbývá než vyplnit papírovou složenku na poště. Na poukázku A to stačí dvakrát…

Na balík znovu všechno přepsat, včetně kouzelných slov „dobírka, částka, částka slovy“.

U přepážky fail

S pocitem hrdosti, že mám všechno připraveno, přistupuji k přepážce. Od pošťačky dostávám prázdnou formulářovou samolepku Balík do ruky a vyhání mě pryč, znovu vyplňovat… odesilatele a příjemce.

Vypsaná fixa

5x napsána adresa odesilatele
5x napsána adresa příjemce
2x vypsána dobírková částka slovy

Revoluce musí přijít

Velká balíková revoluce je skutečně hodná svého jména. V roce 1917 mohla mít šanci na úspěch. V roce 2012? Co to má být? Nechtěl by se někdo z manažerů pošty zamyslet nad elektronickým podáním? Osobní předání balíku na poštovní přepážku pod jedním unikátním kódem by to jen završilo a trvalo by s platbou asi minutu?

Pozvánka na Duatlon Mělník 2011

Zveme všechny příznivce vytrvalostního multisportu na terénní duatlon v Mělníku Chloumku.

– start v sobotu 24. září 2010 v 11 hod. – Mělník Chloumek (u Hřbitova)
– trať 2,5 km běh, 24 km horské kolo, 5 km běh
– startovné na místě 150 Kč, platba předem 100 Kč
– trasa při zvýšené opatrnosti sjízdná i na trekovém kole
– závod vhodný pro začátečníky

Zvláštní kategorie pro příslušníky bezpečnostních sborů a další složky IZS (např. městská policie, záchranná služba apod.)

Podrobné propozice a přihlášky na:
www.duatlonmelnik.cz

Duatlon Mělník na Facebooku
http://www.facebook.com/duatlonmelnik

Duatlon Mělník na Twitteru
http://www.twitter.com/duatlon